Privacyverklaring volgens de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In Herinnering Uitvaartzorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van In Herinnering Uitvaartzorg, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van In Herinnering uitvaartzorg verstrekt.

In Herinnering uitvaartzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en BSN nummer) – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP- adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
In Herinnering uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Verder zal In herinnering uitvaartzorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
In Herinnering uitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens?
In Herinnering uitvaartzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Op de website van In Herinnering uitvaartzorg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder uw IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. In Herinnering uitvaartzorg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inherinneringuitvaartzorg.nl. In Herinnering uitvaartzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
In Herinnering uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van In herinnering uitvaartzorg maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door In Herinnering uitvaartzorg verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met In Herinnering uitvaartzorg op.

In Herinnering uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder zal In Herinnering uitvaartzorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van en met u gesloten overeenkomst voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking. Meer hierover kunt u lezen in Privacyverklaring volgens de Wet AVG