Onze Werkwijze

Uw dierbare is overleden… wat nu? En wanneer schakelt u In Herinnering Uitvaartzorg in als uw uitvaartbegeleider?

Neem eerst contact op met de huisarts
Nadat iemand is overleden, moet een arts eerst het overlijden vaststellen en een overlijdensverklaring invullen. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, is daar meestal direct een arts bij. Als het overlijden thuis plaatsvindt, neemt u eerst contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. U bent niet verplicht om direct na overlijden de arts te bellen. Het kan heel waardevol zijn om na het overlijden even de tijd te nemen en samen bij de overledene te zijn.

werkwijze

“In Herinnering Uitvaartzorg helpt u met het maken van de juiste keuzes.”

Neem dan contact op met de uitvaartbegeleider
Als de arts is geweest, kunt u contact met ons opnemen. We zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar. In het telefoongesprek spreken we met elkaar af hoe laat we bij u mogen zijn. Ook daarin kunt u bepalen dat we niet gelijk hoeven te komen. Neem de tijd om even stil te staan bij het overlijden. Er is geen haast.

Het eerste gesprek met een uitvaartbegeleider brengt vaak rust, omdat u weet dat er iemand voor u is die de situatie bewaakt en veel voor u gaat regelen. Maar eerst luisteren we naar uw verhaal: wat is er gebeurd en welke emotie(s) brengt dat met zich mee?

Zorg direct na het overlijden
Onze aandacht gaat als eerste uit naar de overledene. Misschien wilt u ons helpen bij de laatste verzorging, laat u het liever aan ons over óf wilt u het helemaal zelf doen? En waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard? Thuis in de vertrouwde omgeving of misschien toch liever in een uitvaartcentrum of elders?

Invulling van de uitvaartplechtigheid
De tijd dat elke begrafenis of crematie hetzelfde eruitzag, is tegenwoordig wel voorbij. U als nabestaande maakt, eventueel op basis van een wilsbeschikking of uitvaartwensenboekje van de overledene, de keuzes die voor u goed aanvoelen.

In Herinnering Uitvaartzorg helpt u met het maken van de juiste keuzes. Op die manier geven we samen – stap voor stap – een invulling aan een persoonlijke uitvaart. Voor een mooie, dierbare herinnering.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.